Pallesnekring

Norske fengsler har ofte havnet i søkelyset når det gjelder pengemangel og aktiviteter for innsatte. Med aktiviteter som pallesnekring og andre ting vil de ansatte bygge seg opp ferdigheter, øke selvtilliten noe som ofte kan føre til en jobb når vedkommende er ferdig med soning. Aktiviteter når man er i fengsel er viktig. Når man er borte fra familie over lengre tid vil aktiviteter føre til at den innsatte ikke kjeder seg og blir isolert, noe som fort kan føre til isolasjons-skader. Ved å øke ferdighetsnivået til den innsatte vil det bedre sjansene for også å holde seg borte fra kriminalitet.

Fanger eller lavlønnede arbeidere?

Pallesnekring har i flere år blitt brukt som en straffemetode i noen få norske fengsler. Ofte ved milde dommer i inntil noen måneders, slik som en straff for svindel, ruspåvirket kjøring og andre mindre forseelser. En av de mest kjente personene som har fått en slik dom er finansmannen Kjell Inge Røkke. Røkke fikk dommen på grunn av korrupsjon og dokumentforfalskning etter å ha skaffet seg førerkort på båt ved å betale penger. At innsatte i norske fengsler utfører betalte jobber til lave lønner, er et veldig interessant emne, og det handler også om etikk. Mange bedrifter har opp igjennom årene tjent store penger på at fanger i det norske fengselet gjør jobben til en veldig lav pris. Mange norske hjem har hus der mye av bygningsmassen og inventaret er laget av norske fanger. Det kan være en dør, parkett, lamper eller andre ting. Fangene får betalinger for hver dag de arbeider. Med disse kan de kjøpe seg røyk, godteri og kanskje en film. Mye av arbeidet handler om opplæring. Mange av de innsatte har et langt liv bak seg der de har drevet gatelangs, og de mangler utdanning og arbeidserfaring. Med f.eks. pallesnekring har de muligheten til å lage noe selv, arbeide å motta ærlige penger og kjenne på en mestringsfølelse.

Hvorfor aktiviteter er så viktig for innsatte?

Man reading books at prison yard

Opplæring i norske fengsler handler om mange ting. Man har muligheten til å ta både en lavere og høyere utdanning. Kanskje man sliter i et fag og trenger ekstra undervisning i enkeltfag, eller kanskje man ønsker å gjøre noe praktisk arbeid slik som pallesnekring. Norske fengsler huser mennesker med ulik bakgrunn. Det finnes mange nasjonaliteter, ulike funksjonsevner og mange skjulte ressurser. I mediene har det vært mye fokus på aktivitetstilbudet i norske fengsler og pengemangelen som råder. Med praktisk arbeid på bestilling fra norske bedrifter har fengselet muligheter for en inntjening. For innsatte betyr dette masse. Det betyr mer penger til aktiviteter, bedre mat og flere fasiliteter. Fengslene har flere engasjerte ansatte som vil gjøre det beste for de innsatte. Selvfølgelig skal de sone sin straff, men det skal være grunnet på norske verdier. Innsatte skal rehabiliteres og lære seg å takle utfordringene de vil møte på utsiden. Ofte er det langt på vei en stor hjelp i å skaffe seg arbeidserfaring, som vil gjøre det litt enklere å skaffe seg en jobb.

Comments are closed.