Veien tilbake til arbeidslivet etter soning

Alt han ville var å betale skatt til staten Norge som alle andre etter at han var ferdig med soningen. Den 37 år gamle gjengangerkriminelle fant ut at når han herjet som verst, kostet han staten og forsikringsselskapet mer enn 200.000 kroner pr. uke. Røde Kors har en aktivitetsplan kalt Nettverk som hjelper mennesker som nettopp er ferdig med soning i fengsel med å tilpasse seg samfunnet igjen etter at de er sluppet ut.

Per i dag har Røde Kors mer enn 20 stykker. Mange av disse har uttalt at de er helt avhengig av denne hjelpeordningen for å klare å holde seg borte fra de kriminelle miljøene, etter at de er kommet tilbake i samfunnet. Bortsett fra den sosiale støtten de får til å betale regninger fra strømleverandører som tibber.com/no/ og til livsopphold, har dette tiltaket alene spart staten for flere millioner kroner på årsbasis.

Høy tilbakefallsprosent blant kriminelle

Mange som nettopp er ferdig med soning i fengsel ønsker å returnere til samfunnet som vanlige bidragsytere. Etter at de er sluppet ut og melder seg jevnlig hos Kriminalomsorg i frihet, er det likevel mange av dem som etterhvert faller tilbake i den samme gamle kriminelle løpebanen. Regjeringen har flere ganger uttalt at man ønsker å hjelpe disse menneskene til å få en så smidig omstilling tilbake som overhodet mulig.

Regjeringens uvilje til støtte

For at vi skal klare å få kriminelle gjengangere tilbake til samfunnet på en god måte, må regjeringen vise mer velvilje enn de har hittil gjort. Røde Kors sitt tiltak er et godt eksempel på et prosjekt som fungerer, men som må få mer økonomisk støtte fra staten for å kunne gjennomføres.

Mange av de tidligere straffedømte har problemer med å skaffe seg jobb etter endt soning, ettersom cv-en deres er full av hull. Tiltaket til Røde Kors har hjulpet mange av disse med å skaffe seg fast ansettelse.

Comments are closed.