Prisoner at work

Prisoner at work

Utvikling fryder
En av hovedfokusene til Kriminalomsorgen her i Norge er at de innsatte skal komme ut som bedre mennesker enn når de kom inn. Fengselet skal være et sted der de lærer om samfunnet og hvordan det henger sammen, lærer å takle sine problemer, tar imot utfordringer og gjøre det beste ut av dem, lærer seg å fungere rett og slett. Dette kalles tilbakeføring – formålet er at man skal sette disse menneskene på rett spor igjen. Enhver innsatt i Norge har derfor akkurat samme rettigheter som alle andre mennesker i landet. Det at du sitter i fengsel skal ikke bety at du får dårligere helsetjenester, eller mindre sosiale tjenester. Ei heller mister du retten til utdanning eller retten til å utvikle deg.

 

Aktivitetstilbudet er ofte bredt – muligheten til å drive med sport, datamaskiner, musikk og andre ting er alltid en del av norske fengsler. For de aller fleste innsatte fungerer dette veldig godt, de kommer seg raskt på beina og ser med egne øyne hvor fint det er å leve i et velfungerende, moderne samfunn der folk respekterer hverandre. Der individet er fredet, og privet eiendom er privat eiendom. De innsatte blir oppfordret til å bruke tiden sin i fengsel så godt som mulig – de kan gå på skole, jobbe, utvide sin kompetanse, lese, bli rusfri og skaffe seg bolig på etterkant for å fortsette livet i et nytt spor.

Businesswoman at desk in convict's outfit

 

Arbeidsdrift i fengselet
Mulighetene for arbeid varierer sterkt i de ulike fengslene, men som regel er det en rekke verksteder man får jobbe i. Hovedfordelen med å jobbe mens man sitter i fengsel er at arbeidspenger kommer inn.

Disse kan man bruke på en rekke ulike måter, inkludert i fengselbutikken, eller så sparer man dem rett og slett, for deretter å få pengene utlevert så fort man kommer ut.

 

Man kan drive med monteringsarbeid, keramikk, glassmaling, sying (sømmer), ulikt gårdsarbeid, vedlikehold av selve fengselsbygningen, renhold, smiearbeid og mye, mye mer. Har man kompetanse i noe fra før, får man som regel gjøre det som passer i stedet for å tvinges inn i et visst arbeid. De fleste innsatte jobber mens de soner sin straff – med noen ti-tusener på bok når man kommer ut er det mye enklere å starte et nytt liv, nemlig.

Comments are closed.