Education Access

Education Access

Kriminalomsorgen
Her i Norge kan vi skryte av et statlig organ med et såpass vakkert navn som Kriminalomsorgen. Slikt finner man ikke i mange andre land.

Kriminalomsorgen tar vare på våre fengselsfugler, hjelper dem underveis i soningen og sørger for at de får all oppfølging de behøver når de endelig slippes løs. Her er det fokus på forebyggende tiltak, på god hjelp og på et godt utvalg av aktiviteter både i fengselet og i frihet. Kriminalomsorgen gir de kriminelle alt de trenger for å komme seg på rett kjøl, for å komme ut av den onde sirkelen som kriminalitet medfører. Opplæringsloven i Norge gir alle mennesker rett til skolegang, og siden de innsatte ikke mister noen rettigheter når de starter soningen er de altså helt vanlige mennesker med akkurat samme muligheter som oss andre – bare at de sitter bak lås og slå i en viss tidsperiode.

 

Utdanning i fengsel
Så fort man har tid nok til å ta et visst kurs eller en utdanning i fengselet, får man muligheten til dette i Norge. Det kan være snakk om spesialundervisning om man trenger dette, eller helt vanlig videregående utdanning.

Dermed får de innsatte nok en mulighet til å gjøre noe annet når de kommer ut. Med en lisens eller yrkeskompetanse er det nemlig langt enklere å finne noe å drive med, en jobb. En jobb gir nemlig penger, vanligvis er det gode penger man tjener på heltidsjobber i Norge – dermed slipper man å gå tilbake til sin mørke fortid og fortsette å tjene penger på uærlig vis.

Scales of Justice and Judge`s gavel

 

Jobb eller utdanning
Dessverre viser mange undersøkelser at mange innsatte velger å jobbe mens de sitter i fengsel, i stedet for å ta seg utdannelse. Dette fordi man blir nødt til å velge hva man vil bruke tiden sin på, og siden man tjener ekstra penger på å jobbe under soningstiden, velger de fleste bort utdanningen.

 

Selv om dette er uheldig, er det fint lite man kan gjøre – tar man bort jobbtilbudet mister man dyrebart arbeid som de innsatte utfører. Dermed er det opp til Kriminalomsorgen å promotere utdanning i fengsel så godt de bare kan, for deretter å håpe på at de kriminelle tar imot mulighetene de blir tilbudt.

Comments are closed.